MENU

STATISTIK KESELURUHAN TRANSAKSI E-BAYARAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI (KEDAH) BULAN JANUARI HINGGA DISEMBER 2012

 

TRANSAKSI E-BAYARAN PENGGAL 1

 

TRANSAKSI E-BAYARAN PENGGAL 2