MENU

TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN 2013

PERKHIDMATAN E-SERVICES UNTUK ORANG AWAM
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN

NAMA PERKHIDMATAN ONLINE

KETERANGAN

Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
HIT
%
Maklumbalas Portal (FMS)
Maklumbalas yang megenai portal yang di buat melalui sistem FMS
1 17 1 17 2 33 2 33 11 9 27 17                        

E-Aduan (Sistem Aduan MPSPK)

Aduan Orang ramai  kepada MPSPK melalui atas talian.
4 66 0 0 1 17 1 17 44 38 35 23                        
E - Bayaran
 Bayaran yang di buat secara atas talian melalui bank- bank yang berkenaan. 6 40 3 20 4 26 2 13 55 47 85 55                        
OSC Online
Sistem untuk Pusat Hentian Setempat
0 0 3 100 0 0 0 0 0 0   0                        
Portal OSC Online
Portal OSC merupakan sistem di mana segala permohonan yang dikemukakan akan didaftar di dalam portal ini.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
SPA (Sistem Pengurus Aset) Sistem Pengurusan Aset Bersepadu 0 0 2 100 0 0 0 0 7 6 8 5                        

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan Bilangan Transaksi bagi Perkhidmatan Online yang dicapai menerusi Laman Web Majlis Perbandaran Sungai Petani. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2013.