MENU

AGEN-AGEN UNTUK BAYARAN BIL CUKAI TAKSIRAN / CUKAI PINTU
MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI

BIL. NAMA AGEN CARA BAYARAN
1.

a
BANK ISLAM (M) BERHAD

 

 • TUNAI - Kaunter BIMB di seluruh Malaysia (Terbuka kepada semua pelanggan)
 • Perbankan Internet melalui www.bankislam.biz
 • Perbankan melalui telefon - SMS

 

2.


MAYBANK BERHAD

 • Perbankan Internet melalui www.maybank2u.com
  1. Dari menu Accounts & Banking pilih Bill payment
  2. Pilih Make a one-off payment
  3. Dari Payment By Category pilih Assessment
  4. Pilih Majlis Perbandaran Sungai Petani
  5. Masukkan jumlah bayaran di Amount, Nombor Akaun Cukai Pintu di Account Number dan pilih Type Of Payment Cukai Pintu
  6. Selesaikan proses yang seterusnya
 • Perbankan melalui telefon - M2U Mobil
3.

a
BANK SIMPANAN NASIONAL

 

 • TUNAI - Kaunter BSN di seluruh Malaysia (Terbuka kepada semua pelanggan)
 • Arahan autodebit
 • Kad kredit
 • Perbankan internet di www.mybsn.com.my

 

4.


CIMB BANK BERHAD

 

 

5.


POS MALAYSIA BERHAD

 

 • TUNAI - Kaunter Pos Malaysia Berhad di seluruh Malaysia termasuk Sabah & Sarawak
 • Pembayaran internet melalui www.posonline.com.my

 

6.


BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD

 

 • TUNAI - Kaunter Bank Rakyat seluruh Malaysia (Terbuka kepada semua pelanggan)
 • Perbankan internet di www.irakyat.com.my
 • Mesin ATM
 • Mesin deposit tunai (CDM)

 

Catatan : Bagi pembayaran melalui Perbankan Internet sila masukkan rujukan nombor akaun cukai taksiran/cukai pintu sebanyak 15 angka tanpa perlu tanda slash ‘/'
Contoh : 102019/000001234      102019000001234