MENU
  Kuil Sri Sithi Vinayagar
 

Jalan Hospital,
08000 Sungai Petani,
Kedah
Telefon: 04-421 6892

  Kuil Sri Subramaniar Swami Devashthana
 

Jalan Kuala Ketil,
08000 Sungai Petani,
Kedah
Telefon: 04-421 2076

  Kuil Maha Mariamman
 

Taman Keladi,
08000 Sungai Petani,
Kedah