MENU

AKTA

BIL. AKTA INDUK YANG DIGUNAPAKAI TARIKH KUATKUASA
1. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133) 01 Januari 1974
2. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 15 Disember 1976
3. Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172) 01 Januari 1985
4. Akta Makanan 1983 (Akta 281) 01 Oktober 1985
5. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) 01 Januari 1987