MENU


MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI
KEDAH DARUL AMAN

RALAT

Merujuk kepada iklan tender yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah pada 27 Februari 2020 (Khamis) dan merujuk kepada perutusan khas YAB Perdana Menteri pada 10 Mei 2020 (Ahad) mengenai COVID-19, tarikh tutup tender adalah DIPINDA seperti berikut :-

TAJUK PROJEK / NO. TENDER
TARIKH TUTUP TENDER
1) CADANGAN BINA BARU MEDAN SELERA DI ATAS PT 100757, BANDAR SUNGAI PETANI, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN
 
NO. TENDER : 2/2020 (KEJ)

TARIKH :

02 JUN 2020 (SELASA)

1) CADANGAN BINA BARU MEDAN SELERA DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 723, BANDAR BEDONG, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN
 
NO. TENDER : 3/2020 (KEJ)

TARIKH :

02 JUN 2020 (SELASA)

Segala kesulitan amat dikesali.

Sekian terima kasih dan harap maklum.

 

 

Arahan :

Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Sungai Petani
Kedah Darul Aman