MENU

 

PEMAKLUMAN

KEPADA SEMUA KONTRAKTOR KERJA, PERMBEKAL PERKHIDMATAN & PERUNDING

Dengan ini dimaklumkan, bahawa tuan / puan dikehendaki mendaftar Lesen Kontraktor Kerja, Pembekalan / Perkhidmatan & Perunding terlebih dahulu dengan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman sebelum tuan / puan mendaftar lesen dengan Majlis Perbandaran Sungai Petani