MENU

Untuk makluman, Perbendaharaan Negeri Kedah telah menetapkan garis panduan baru bagi perlaksanaan pendaftaran Kontraktor Kerja / Pembekalan / Perkhidmatan.

Sehubungan dengan itu, mulai 1 Mac 2018, Majlis Perbandaran Sungai Petani mewajibkan semua Kontraktor Kerja / Pembekalan / Perkhidmatan supaya mematuhi garis panduan Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman Bil. 3 Tahun 2015.

Sebarang pendaftaran dan pertanyaan, boleh dimajukan terus ke :

Bahagian Ukur Bahan, Aras 2,
Majlis Perbandaran Sungai Petani,
Menara MPSPK, Jalan Patani,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.