MENU

MPSPK telah menerima kunjungan daripada Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara yang mengadakan Lawatan Program Penandaarasan Berfokus untuk peserta-peserta Kursus Pembitaraan Pemimpin Pendidikan.

Seramai 15 orang peserta-peserta kursus tersebut yang terdiri daripada pensyarah dan pengetua-pengetua sekolah dari pelbagai negeri hadir dalam lawatan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 23 Mei 2018 (Rabu)
Masa : 9.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat 2, Menara MPSPK Jalan Patani, 08000 Sungai Petani, Kedah