MENU

 

BIL. NAMA KEDAI NO. KEDAI DEPOSIT
1. ARKED NIAGA PEKAN RABU
(TINGKAT 2)
No. 20, No. 23, No. 26, No. 28, No. 29, No. 31, No. 34, No. 36 & No. 37 Sewa Sebulan : RM 80.00
Sewa x 3 Bulan : RM 240.00
Deposit Elektrik : RM 150.00
Total : RM 390.00
2. ARKED NIAGA PEKAN RABU
(TINGKAT 3)
No. 39, No. 42, No. 44, No. 47, No. 48 & No. 50 Sewa Sebulan : RM 60.00
Sewa x 3 Bulan : RM 180.00
Deposit Elektrik : RM 150.00
Total : RM 330.00
3. WISMA BANDARAN
(TINGKAT 2)
No. 1B & No. 6B Sewa Sebulan : RM 530.00
Sewa x 3 Bulan : RM 1,590.00
Deposit Air : RM 300.00
Deposit Elektrik : RM 150.00
Total : RM 2,040.00
4. WISMA BANDARAN
(TINGKAT 3)
No. 6C & No. 8C Sewa Sebulan : RM 400.00
Sewa x 3 Bulan : RM 1,200.00
Deposit Air : RM 300.00
Deposit Elektrik : RM 150.00
Total : RM 1,650.00