MENU

STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2015

e-PERKHIDMATAN UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN
NAMA PERKHIDMATAN ONLINE KETERANGAN BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
e-Aduan Aduan Orang ramai  kepada MPSPK melalui atas talian. 298 217 238 293 264 362 249 381 314 360 429 378
e-Bayaran  Bayaran yang di buat secara atas talian melalui bank- bank yang berkenaan. 1451 969 496 1286 372 301 497 1107 846 1673 927 566
e-Kompaun Semakan kompaun saman letak kereta 775 1298 17553 2579 2627 1953 2459 2567 1134 894 1174 959
e-Lesen - - - - - - - - - - - - -
e-Taksiran - 5 2 1 3 0 3 3 2 1 1 1 1
OSC Online Sistem untuk Pusat Hentian Setempat